Nefis Arzularına Takılan…

Yahya Bin Muaz’a:

“Nefsanî arzularının peşine takılan kimse, dünyada da ahiret de de azap çeker. Bu nasıl olur?” diye sorarlar. Şöyle açıklar:

“Dünyada çektiği, onları elde etmek içindir. Ahiret de çekeceği ise, onların hesabını vermek için.”

0
Yahya Bin Muaz 4 sene 0 Cevaplar 432 görüntüleme 0

Hakkında Yahya Bin Muaz

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Yahyâ bin Muâz bin Ca'fer ar-Râzî olup, künyesi, Ebû Zekeriyyâ ve lakabı Vâ'iz idi. İnsanlara nasîhatle se'âdet yokmu anlatmakta, zühd, vera' ve takvada, (haram ve şüphelilerden sakınmada), hikmetli söz söylemekte, Allahü teâlânın emirlerine ve Resûlullahın (s.a.v.) sünnetine tâbi olmakta zamanının bir tanesi idi. Rey şehrinde doğdu. 258 (m. 872)'de Cemâzil-âhir ayında Nişâbûr'da vefât etti.

Cevap bırak

Gözat
Gözat