İhlaslı Olmak

Yahya Bin Muaz’a:

“Kul ne vakit ihlaslı sayılır?” diye sormuşlar. Cevaben şöyle buyurmuş:

“Kendisini öven insanla, tenkid eden insanı bir gördüğü vakit…”

0
Yahya Bin Muaz 3 sene 0 Cevaplar 366 görüntüleme 0

Hakkında Yahya Bin Muaz

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Yahyâ bin Muâz bin Ca'fer ar-Râzî olup, künyesi, Ebû Zekeriyyâ ve lakabı Vâ'iz idi. İnsanlara nasîhatle se'âdet yokmu anlatmakta, zühd, vera' ve takvada, (haram ve şüphelilerden sakınmada), hikmetli söz söylemekte, Allahü teâlânın emirlerine ve Resûlullahın (s.a.v.) sünnetine tâbi olmakta zamanının bir tanesi idi. Rey şehrinde doğdu. 258 (m. 872)'de Cemâzil-âhir ayında Nişâbûr'da vefât etti.

Cevap bırak

Gözat
Gözat