Bildiğimiz Şeyler İçin Para Veriyorlar…

Abbasi Halifesi Harun Reşid, İmam-ı Azam Hazretleri’nin en alim talebelerinden biri olan Ebu Yusuf Hazretleri’ni, zamanın temyiz reisliğine getirmişti. Bir gün adamın biri gelip ona bir sual sordu ve “Bilmiyorum” cevabını alınca:

“Nasıl olur da bilmezsiniz,” dedi. “Bir de devlet hazinesinden maaş alıyorsunuz.”

Ebu Yusuf Hazretleri:

“Kardeşim,” diye cevap verdi. “Bize bildiğimiz şeyler için para veriyorlar. Eğer bilmediklerimiz için ücret alsaydık, devletin hazinesi yetmezdi.”

0
Ebu Yusuf 3 sene 0 Cevaplar 339 görüntüleme 0

Hakkında Ebu Yusuf

(D 731 - Ö 798) Hanefî mezhebinde önemli bir yere sahip fâkih, kadı. Kûfe şehrinde doğan Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin öğrencilerindendir. Daha sonraları kendisine, Ebu Hanife'nin diğer öğrencisi olan Muhammed İbn-i Hasan Şeybâni ile birlikte imameyn denilmiştir. Hanefilik mezhebinin kurulmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamış Ebu Yusuf aynı zamanda uzun yıllar kadılık yapmıştır. Abbasiler döneminde yaşamış olan Ebu Yusuf, tanınınmış Abbasi halifesi Hârun Reşid zamanında da kadılık yapmıştır. Ebu Hanife'den önce İbn-i Ebî Leylâ'dan da ders aldığı gibi, Malik bin Enes'ten de hadis öğrenmiştir. Ebu hanife gibi re'y ve kıyasa özel bir önem verdiği gibi yöresel örfleri de büyük oranda önemserdi

Cevap bırak

Gözat
Gözat