Yaklaşık elli yıldır tebaam tarafından sevilerek, düşmanlarımca korkularak ve müttefiklerimce saygı duyularak zafer ve barış içinde hüküm sürüyorum. Zenginlik ve şeref, güç ve zevk emrime amade oldu. Hiçbir dünyevi lütuf hayatımdan eksik olmadı. Tüm bu koşullar altında payıma düşen saf ve içten bir mutlulukla dolu günlerimi titizlikle hesapladım: Toplam on dört.

0
Üçüncü Abdurrahman (Abd-er-Rahman III, Abd-ar-Rahman III) 2 sene 0 Cevaplar 294 görüntüleme 0

Hakkında Üçüncü Abdurrahman (Abd-er-Rahman III, Abd-ar-Rahman III)

Endülüs Emevi Devletinin en büyük hükümdarı ve ilk halifesi. 891 (H. 278) yılı Ramazan ayında Kurtuba’da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Dedesi Abdullah bin Muhammed onu yanına alarak sarayda terbiye edip büyüttü. Üçüncü Abdurrahman zeki, cesur, kültürlü, cömert, hoş görülü ve sağlam bir iradeye sahib olarak yetişti. Üçüncü Abdurrahman tahta çıktıktan sonra, yarı bağımsız durumda olan prenslikleri ortadan kaldırdı. Başta Hafsoğulları ayaklanması olmak üzere, çıkan bütün isyanları bastırdı. Merkezi idareyi kuvvetlendirdi. Devletin posta, ordu, emniyet ve maliye gibi teşkilatını yeniden ele alıp, düzenledi. İnsanların her bakımdan rahat ve huzur içinde yaşamaları için gayret sarf etti.

Cevap bırak

Gözat
Gözat