Hakkında Şahabeddin Sühreverdi (Şihabeddin, Ebu'l-Fütuh Şahabeddin Yahya Bin Habeş Bin Emirek Sühreverdi Maktûl)

Şahabeddin Sühreverdî Maktûl veya tüm isim ve künyesiyle Ebu'l-Fütûh Şahabeddin Yahya bin Habeş bin Emîrek Sühreverdî Maktûl (1115-1191), ünlü İslam filozofu ve işrakilik isimli fikrî akımın kurucusu.

Cevap bırak

Gözat
Gözat