Hükümetin bir takım gereksiz müdahalelerde bulunması ülke halkının çoğunu rehavet ve atalete iter. Halkın şevk ve gayretini engeller. Toplumların yaşam nedenlerinden olan bireylerin girişim gücünü zayıflatır ve genel harcamaların beyhude artmasına neden olur.

0
Sakızlı Ohannes Paşa 4 sene 0 Cevaplar 433 görüntüleme 0

Hakkında Sakızlı Ohannes Paşa

(D 1830, İstanbul - Ö 1912 İstanbul) Pakistan Ermeni Rafalyen Mektebi’nde yedi buçuk sene okumuş ve İstanbul’a dönüşünde Babıâli Tercüme Odası’na girmiştir. 1862’de Matbuat Müdürü olan Ohannes Paşa Matbuat Müdürlüğünün ardından Şûrayı Devlet üyesi olmuştur. Şûrayı Devlet üyeliğinden sonra 1870’te Altıncı Belediye Dairesi Reisi, bir sene sonra Ticaret Müsteşarı, 1878’de Ticaret Mahkemesi Reisi daha sonra Maarif Müsteşarı, Divanı Muhasebat Müddeiumumisi(savcı) olmuş ve tekrar Şûrayı Devlet’e getirilmiş daha sonra 1895’te Hazinei Hassa Nazırı olmuştur. Ohannes Paşa’nın vezareti bu tarihtedir. Bu vazifede iken Mülkiye Mektebi’nde iktisat ve usulü idare dersleri okutmuştur. Sakızlı Ohannes Paşa, Türkçe, Fransızca ve İngilizceyi mükemmel derecede konuşup yazardı. “İlmi Servet” ve “Fünun-ı Nefise Tarihi Medhali (Güzel Sanatlar Tarihine Giriş)” adlı eserleri meşhurdur. Ohannes Paşa, diller ve iştikaklar(türetme) konuları ve resim sanatı ile uğraşmıştır.

Cevap bırak

Gözat
Gözat