Bir kimsenin bedbaht olmasının alameti üçtür:

1- Kendisine ilim verilip amelden mahrum bırakılması

2- Amel verilip ihlastan mahrum bırakılması

3- Allah dostları ile sohbete nail olup onlara hürmetten mahrum olması.

0
Muhammed Bin Fadl Belhi 3 sene 0 Cevaplar 314 görüntüleme 0

Hakkında Muhammed Bin Fadl Belhi

Büyük velîlerden. Adı Muhammed bin Fadl bin Abbâs bin Hafs, künyesi Ebû Abdullah olup, aslen Belhlidir. Belh'te kendisini anlıyamadıkları için şehirden sürdüklerinden, Semerkand'a yerleşmiştir. Muhammed bin Fadl, Ahmed bin Hadraveyh'in talebesi olup, daha birçok âlimin sohbetinde bulunmuştur. Semerkand'da kadılık yaptı. 931 (H.319) senesinde burada vefât etti.

Cevap bırak

Gözat
Gözat