Hakkında Meymun İbn-i Mihran

Meymûn bin Mihrân el-Cezerî, Tâbiînin büyüklerinden. Hadîs ilminden sika (güvenilir), fıkıh ilminde ilmi çok olan büyük bir âlimdir. Kûfe'de yetişti Sonra Rika'ya yerleşti. Künyesi Ebû Eyyûb'dur. 37 (m. 657)'de doğdu. 116 (m. 734)'de Cezîre'de vefât etti. 117'de vefât ettiği de rivâyet edilmiştir. Halife Hz. Ömer bin Abdülazîz tarafından kadı ve vali olarak Cezîre'ye ta'yin edildi. Ta'yin edildiği vazifesinin başına gitmek üzere halifenin yanından ayrılınca, Halife Hz. Ömer bin Abdülazîz buyurdu ki, "Bu Ebû Eyyûb, Meymûn bin Mihrân ve onun emsali olan büyük âlimler, aradan gider (vefât ederlerse), halk, kumandandan mahrum kalan askere döner."

Cevap bırak

Gözat
Gözat