Senin yanında başkasını çekiştiren, seni de başkasının yanında çekiştirir.

0
İmam-ı Şafii 4 sene 0 Cevaplar 467 görüntüleme 0

Hakkında İmam-ı Şafii

Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir. Adı, Muhammed bin İdris’tir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureyş kabilesinden ve eshab-ı kiramdan olduğu için, Şafii adı ile meşhur olmuştur. Şafi’in dedesinin dedesi de Haşim bin Abdi Menaf’dır. 150 (m.767) senesinde Gazze’de doğdu. 204 (m.820)’de Mısır’da vefat etti. Kabri, Kurafe kabristanlığında büyük bir türbe içindedir.

Cevap bırak

Gözat
Gözat