Hakkında Hz. Muhammed (S.A.V.)

Hz. Muhammed (S.A.V) 571 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Doğmadan önce babası vefat etti. Doğduktan kısa bir süre sonra da annesini kaybetti. Sonra dedesi Abdulmuttalip in himayesini girdi. Onun ölümünden sonra da amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı. Küçük yaşların ticaretle uğraşmaya başladı. Mekke'de yaşayan ve puta tapan insanlara karşı çıkıyordu. Bu nedenle o insanlardan uzak kalmak için sürekli gözlerden uzak Hira Mağarası'na çekiliyordu. Bu arada ilk eşi Hz. Haticeyle evlendi. Hazreti Haticeden Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adında altı çocuğu oldu. Kasım ve Abdullah küçük yaştayken vefat etti. Yine bir gün Hira mağarası'na çekildiğinde vahiy meleği olan Cebrail geldi ve ona ilk vahy oku emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed'e (S.A.V) 40 yaşında peygamberlik verilmiş oldu. Ona ilk olarak, eşi Hz. Hatice iman etti ardından Hz. Ali sonra Zeyd Bin Harise ardından da Hz. Ebu Bekir iman etti. Daha sonra bu mesaja kulak verenlerin sayısı giderek artmaya başladı.Özellikle, gençler, köleler ve yoksular etrafında yayıldı. Mekke'nin ileri gelenleri Müslümanlara türlü eziyetler işkenceler ve boykot uyguluyorlardı. Budan korunmak için bir kısım Müslüman Habeşistana hicret etti. Daha sonra arkalarında bir kısım Müslüman daha Habeşistan'a hicret etti. Sonunda Hz.Muhammedin (S.A.V) emriyle bütün Müslümanlar Medine'ye hicret etti. Önden Müslümanlar gitti arkalarından da Hz. Muhammed ve arkadaşı Ebu Bekir gitti. Medine yerlileri (ensar) Müslümanları çok iyi karşıladılar. Medine yerlileriyle(ensar) Mekke'den hicret edenler (muhacir) kardeş ilan edildi. Böylece Medine İslam devleti kurulmuş oldu. İslam devletinin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı ilk savaş Bedir savaşı oldu. Müslümanlar ticaret için giden bir Mekke kervanını Mekke'de kalan eşyaları için el koymak istediler bunu duyan Mekkeliler savaş hazırlığı yaptılar ve Müslümanların üzerine geldiler. Bedir kayalıklarında karşılaşan ordular savaştılar. Bedir savaşında Müslümanlar galip geldi bunun sonucunda Şam ticaret yolu Müslümanlara açılmış oldu. Savaşta ele geçen esirler 10 Müslümana okuma yazma öğretmek şartı ile serbest bırakıldı. Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak için Uhud Savaşı'nı başlattı. Uhud savaşının başında Müslümanlar galipken peygamberimizin görevlendirdiği okçuların yerini terk etmesiyle Müslümanlar mağlup oldu. Ama yinede müşrikler kesin bir zafer kazanamadılar. Ardından Hendek Savaşı oldu çünkü Mekkeliler Müslümanlara ağır bir darbe vurmak istiyorlardı. Müslümanlar bunu duyunca Selmanı Farisinin önerisi üzerine Medine'nin etrafına kuyular kazdılar ve şehir savunmasına geçtiler. Böylece savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. 628 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Bundan tedirgin olan Mekkeliler onları içeri almayarak Hudeybiye Anlaşmasını imzaladılar. Hudeybiye anlaşması artık Müslümanların tanındığını gösteren bir anlaşmadır. 629 yılında Müslümanlar Hayberi fethetti. Hayberin Fethi ile Şamın ticaret yolu Müslümanların eline geçti. Hayberin fethinden sonra müslümanlar ilk kez Bizansla savaştı. Mute'de savaşan ordular hiçbir sonuç elde edemeden geri döndüler. 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekkenin fethinden sonra Arap Yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında yapılan Huneyn savaşını da başarıyla Müslümanlar kazandı. Huneyn zaferinden sonra Taif şehri kuşatıldı. Hz muhammedin son seferi ise Tebük seferi olmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V) son kez Müslümanlarla beraber hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Veda Haccı'nda Müslümanlara veda niteliğinde konuşan Hz. Muhammed 632 yılında Medine de vefat etti şu anda kabri Medine de Ravza-ı Mutahhare da bulunmaktadır.

Cevap bırak

Gözat
Gözat