Hakkında Hz. Ali (R.A.)

(D 599 - Ö 661) İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in yanında büyümüştür. Aynı zamanda Peygamberin amcasının oğlu ve damadıdır. Ehli Beyt'tendir. Aynı zamanda İslam Devleti'ni 656-661 yılları arasında yönetmiş olan dördüncü sıradaki İslâm halifesidir. Sünni Müslümanlara göre Cennetle Müjdelenen On Sahabe'den (Aşere-i Mübeşşere) biri.Şii Müslümanlara göre ise Ondört Masum'dan biri, Oniki İmam'ın ilki. İlk dönem İslam kaynaklarının birçoğunda, Hz. Ali Kabe'nin içinde doğan ilk ve tek insan olarak kaydedilir. Hz. Ali'nin babası yerel bir kabilenin şefi olan Ebu Talib, annesi Fatıma bint Esed'dir,

Cevap bırak

Gözat
Gözat