Vergi tarh ve tahsil işinin idaresine de büyük itina göster ve takip et. Çünkü verginin düzeltilmesi suretiyle vergi yükümlülerinin sağlıklı ve iyi bir duruma kavuşturulmaları, diğerlerinin de sağlıklı ve iyi bir duruma kavuşturulması demektir. … Memleketin imarına sarf edeceğin emek, vergi toplamaya harcayacağın himmet ve gayretten fazla olmalı. Zira ödeme gücü ancak ülkenin kalkınması ile elde edilebilir. Kalkınmasız vergi toplamak isteyen kimse ülkeyi harabeye çevirir. Halkı helak eder, defteri de pek kısa zaman içinde dürülüp kapanır.

0
Hz. Ali (R.A.) 4 sene 0 Cevaplar 471 görüntüleme 0

Hakkında Hz. Ali (R.A.)

(D 599 - Ö 661) İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in yanında büyümüştür. Aynı zamanda Peygamberin amcasının oğlu ve damadıdır. Ehli Beyt'tendir. Aynı zamanda İslam Devleti'ni 656-661 yılları arasında yönetmiş olan dördüncü sıradaki İslâm halifesidir. Sünni Müslümanlara göre Cennetle Müjdelenen On Sahabe'den (Aşere-i Mübeşşere) biri.Şii Müslümanlara göre ise Ondört Masum'dan biri, Oniki İmam'ın ilki. İlk dönem İslam kaynaklarının birçoğunda, Hz. Ali Kabe'nin içinde doğan ilk ve tek insan olarak kaydedilir. Hz. Ali'nin babası yerel bir kabilenin şefi olan Ebu Talib, annesi Fatıma bint Esed'dir,

Cevap bırak

Gözat
Gözat