Hakkında Ebu'd Derda

Uveymir adı ile de meşhurdur. Ashab-ı kirâm'ın âlim ve hakîmlerindendi. Peygamberimiz: "Uveymir, ümmetimin hakîmlerindendir" buyurmuştur. Uhud'dan itibaren bütün muharebelerde bulunmuştur. 179 hadis rivâyet etmiştir.

Cevap bırak

Gözat
Gözat