Hakkında Ebu Bekir Şibli

Adı Cafer bin Yunus, künyesi Ebu Bekir'dir. Hicri 247 (miladi 861) senesinde Samarra’da doğdu. Bağdat’a yerleşti. Maliki mezhebinin fıkıh âlimlerindendir. İmamı Malik'in Muvatta kitabını ezbere bilirdi. Horasan ve Bağdat civarında ikaz ve irşatlarda bulundu. Yaşayışıyla diğer insanlara örnek oldu.

Cevap bırak

Gözat
Gözat