Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca da, arkadaşlığın hayrı olmaz.

0
A. Bin Kays 5 sene 0 Cevaplar 548 görüntüleme 0

Hakkında A. Bin Kays

Basra’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hz Muhammed zamanında Müslüman olduğu halde, mübarek yüzlerini görüp, sahabe olamadı. Kavminin önde geleniydi. Peygamber efendimizin davetçisi gelip, İslamiyete davet edince, O; “En güzel, en iyi bir şeye, güzel huylara çağırıyorsun, kötü huylardan uzaklaştırıyorsun. Bunları hiç duymamıştım.” deyip Müslüman oldu. Kabilesi arasında tutulan, ilim, irfan sahibi, zeki bir kimse olduğu için, tavsiyesi üzerine kabile mensupları da Müslümanlığı kabul ettiler. Hz. Ömer (ra) devrinde İran'ın fethine memur edilen orduya katıldı ve yeni kurulan Basra şehrine yerleşti, Basra'da kısa sürede kabile reisliğine yükseldi. Hz. Ömer ve bilhassa Hz. Osman devrindeki fetihler sırasında büyük başarılar gösterdi. 644-650 yıllarında Herat, Merv, Merverrûz, Belh ve bölgedeki diğer şehirleri fethetti. Sâsânî Hükümdarı III.Yezdicerd’in son direnişini de kırarak Tohâristan'a kadar ilerledi ve bir müddet Horasan'ın bir şehrinde valilik yaptı. Onun hâtırasını yaşatmak için Merverrûz civarındaki birkaleye Kasrü'l-Ahnef, o yöredeki bir yere de Rüstâku'l-Ahnef adı verilmiştir.

Cevap bırak

Gözat
Gözat