Sultan 1. Murad’ın, Kosova Meydan Savaşı’nda ölmeden birkaç dakika önce okuduğu dua:

“Peygamberin yüzünün suyu, Kerbela’da akan kan, ayrılık gecesinden ağlayan göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin hazin gönlü ve canlara tesir eden yakarışları için!

Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazanı bizden eksik etme Yarabbi!

Yarab! İslam ehline yardımcı ol, düşmanın elini bizden uzak tut!

Günahımıza değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak!

Mücahidlerini telef ve bizi düşman oklarına hedef ettirme!

Vücutlarımızı mezardan sakla, İslam’ı tehlikelerden uzak tut!

Bunca senedir ettiğimiz duaları ve din uğruna yaptığımız savaşları boşa çıkarma, adımı kahrın ile perişan, yüzümü halkın içinde siyah etme!

İslam topraklarını ayaklar altında çiğnetme, utanç içindeki insanların yaşadığı bir yer haline getirme!

Yarabbi, bilirim ki İslam ehline lütufların çoktur, bu lütuflarını bu savaşta da göster!

Din yolunda şehit olunacaksa beni et de ahiret de mutlu bir yere ulaşayım.”

Sultan 1. Murad (Murad Hüdavendigar, Gazi Hünkar, Murad Bey)
0
2 ay 0 Cevaplar 24 görüntüleme 0

Varna Savaşı’nda muharebe meydanında gezen 2. Murad, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar.

– Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç ak sakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze!

Komutan şu cevabı verir:

– Padişahım! İçlerinde bir ak sakallı olsaydı, başlarına bu felâket gelir miydi?

Sultan 2. Murad'ın Bir Komutanı
0
2 ay 0 Cevaplar 22 görüntüleme 0

Ordularımız çoğu zaman zaferler kazanıyor, bazen de Avusturya ve Rus ordularına yeniliyordu. Ayrıca isyanlar baş göstermeye başlamıştı.

Kötü haberler karşısında gözyaşlarına engel olamayan 3. Selim:

“Ya Rabbi! Beni böyle cihana rezil edip, kafirlere mağlup ve perişan ettirmeden, zamanında ümmet-i Muhammed’in böyle perişanlığını göstermeden canımı al.”

(Sultan 3. Selim’in bu duası kabul olunmuş, Osmanlı Devleti’nin gerilemesine sebep olan olayları görme fırsatı olmadan şehit edilmiştir.)

Sultan 3. Selim
0
2 ay 0 Cevaplar 20 görüntüleme 0

Ben Bizans İmparatoru Konstantin’den daha az haysiyetli değilim. Biraderim hazretlerine (Sultan V. Mehmet Reşat) bağlılığımı arzediniz. İstanbul’dan çıkmam! Kendisinin de çıkmamasını atalarımızın şerefi adına istirham ederim!

Sultan Abdülhamid Han (Ulu Hakan, II. Abdülhamid)
0
2 ay 0 Cevaplar 7 görüntüleme 0

Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.Aşka münkir ademi bu meydandan sürmüşler.
Yunus Emre
0
2 ay 0 Cevaplar 7 görüntüleme 0

Halife Mu’tasım bir gün veziri Hâkân’ı ziyarete gitmiş. O sırada henüz küçük olan Hâkân’ın Oğlu Fatih’e, Halife şöyle sormuş:

“Mü’minlerin Emiri’nin sarayı mı, yoksa babanın sarayı mı daha güzel?”

Küçük Fatih ise şu cevabı vermiş:

“Mü’minler’in Emiri içinde olunca, babamın ki daha güzel.”

Halife Mu'tasım'ın Veziri Hakan'ın Oğlu Fatih
0
2 ay 0 Cevaplar 13 görüntüleme 0

Günler kısaldı… Kanlıca’nın ihtiyarları
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.
Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa…
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa…
İçtik bu nâdir içki’yi yıllarca kanmadık…
Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık!
Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;
Lâkin vatandan ayrılışın ıztırâbı zor.
Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sâhile,
Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile.
Yahya Kemal Beyatlı
0
2 ay 0 Cevaplar 8 görüntüleme 0

Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman, yelkenlerini rüzgara göre ayarla.

Xsentius
0
2 ay 0 Cevaplar 15 görüntüleme 0

Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır ve vazgeçilmez yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkına sahiptirler.

George Mason
0
2 ay 0 Cevaplar 10 görüntüleme 0

No answers Found.

Sultan 1. Murad’ın, Kosova Meydan Savaşı’nda ölmeden birkaç dakika önce okuduğu dua:

“Peygamberin yüzünün suyu, Kerbela’da akan kan, ayrılık gecesinden ağlayan göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin hazin gönlü ve canlara tesir eden yakarışları için!

Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazanı bizden eksik etme Yarabbi!

Yarab! İslam ehline yardımcı ol, düşmanın elini bizden uzak tut!

Günahımıza değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak!

Mücahidlerini telef ve bizi düşman oklarına hedef ettirme!

Vücutlarımızı mezardan sakla, İslam’ı tehlikelerden uzak tut!

Bunca senedir ettiğimiz duaları ve din uğruna yaptığımız savaşları boşa çıkarma, adımı kahrın ile perişan, yüzümü halkın içinde siyah etme!

İslam topraklarını ayaklar altında çiğnetme, utanç içindeki insanların yaşadığı bir yer haline getirme!

Yarabbi, bilirim ki İslam ehline lütufların çoktur, bu lütuflarını bu savaşta da göster!

Din yolunda şehit olunacaksa beni et de ahiret de mutlu bir yere ulaşayım.”

Sultan 1. Murad (Murad Hüdavendigar, Gazi Hünkar, Murad Bey)
0
2 ay 0 Cevaplar 24 görüntüleme 0

Varna Savaşı’nda muharebe meydanında gezen 2. Murad, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar.

– Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç ak sakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze!

Komutan şu cevabı verir:

– Padişahım! İçlerinde bir ak sakallı olsaydı, başlarına bu felâket gelir miydi?

Sultan 2. Murad'ın Bir Komutanı
0
2 ay 0 Cevaplar 22 görüntüleme 0

Ordularımız çoğu zaman zaferler kazanıyor, bazen de Avusturya ve Rus ordularına yeniliyordu. Ayrıca isyanlar baş göstermeye başlamıştı.

Kötü haberler karşısında gözyaşlarına engel olamayan 3. Selim:

“Ya Rabbi! Beni böyle cihana rezil edip, kafirlere mağlup ve perişan ettirmeden, zamanında ümmet-i Muhammed’in böyle perişanlığını göstermeden canımı al.”

(Sultan 3. Selim’in bu duası kabul olunmuş, Osmanlı Devleti’nin gerilemesine sebep olan olayları görme fırsatı olmadan şehit edilmiştir.)

Sultan 3. Selim
0
2 ay 0 Cevaplar 20 görüntüleme 0

Çoğunlukla bir gemiye benzetilen devlette, kral kılavuz, halk da kamu yararını gözettiği sürece kılavuzun sözünü dinleyen gemi sahipleri durumundadır; kralsız yaşayan pek çok halklar vardır, ama halksız bir kral düşünemeyiz bile. Krallık düzeyine yükseltilenler, başkalarından güzellik yahut yakışıklılık bakımından üstün oldukları için yada onları, tıpkı çobanların sürülerini güttükleri gibi yönetmek bakımından bir doğal üstünlükleri bulunduğundan değil, halkın kalanıyla aynı hamurdan yapılmış olmalarından ötürü erk ve yetkilerini onlardan ödünç aldıklarını açıklayacakları için ortaya çıkarılmışlardır.

Stephanos Junios Brutos
0
2 ay 0 Cevaplar 8 görüntüleme 0

Ben Bizans İmparatoru Konstantin’den daha az haysiyetli değilim. Biraderim hazretlerine (Sultan V. Mehmet Reşat) bağlılığımı arzediniz. İstanbul’dan çıkmam! Kendisinin de çıkmamasını atalarımızın şerefi adına istirham ederim!

Sultan Abdülhamid Han (Ulu Hakan, II. Abdülhamid)
0
2 ay 0 Cevaplar 7 görüntüleme 0