Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar:

 Elinde fırsat varken geleceğini sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
2 hafta 0 Cevaplar 14 görüntüleme 0

Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun:

 Yakınlık kurduğumuz kimsenin sağlama olanağı bulunmayan şeyi, ondan beklemeden kendimiz elde etmeye çalışmalıyız.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
2 hafta 0 Cevaplar 11 görüntüleme 0

Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım, ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım.
Albert Einstein
0
2 ay 0 Cevaplar 7 görüntüleme 0

Bir başkasını etkilemenin en iyi yolu, o kişiyi hak ve çıkarlarını garanti altına alınmış hissedeceği bir ruh durumuna sokmaktır.
Alfred Adler
0
2 ay 0 Cevaplar 7 görüntüleme 0

Dinamit dünya sözleşmeleri için daha erken barış yolu açacaktır. Ordular tamamen yıkılıp son bulduğunda hiç kuşkusuz altın barışa uyacaklardır.
Alfred Nobel (Bernhard)
0
2 ay 0 Cevaplar 12 görüntüleme 0

No answers Found.

Ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar:

 Elinde fırsat varken geleceğini sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
2 hafta 0 Cevaplar 14 görüntüleme 0

Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun:

 Yakınlık kurduğumuz kimsenin sağlama olanağı bulunmayan şeyi, ondan beklemeden kendimiz elde etmeye çalışmalıyız.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
2 hafta 0 Cevaplar 11 görüntüleme 0