Varna Savaşı’nda muharebe meydanında gezen 2. Murad, düşman askerlerinin hep genç olduğunu görür. Komutanlarından birine sorar.

– Garip değil mi? Bu kadar ölünün içinde hiç ak sakallı görmedim. Hepsi genç, hepsi taze!

Komutan şu cevabı verir:

– Padişahım! İçlerinde bir ak sakallı olsaydı, başlarına bu felâket gelir miydi?

Sultan 2. Murad'ın Bir Komutanı
0
1 sene 0 Cevaplar 159 görüntüleme 0

Sultan Alp Arslan 27 bin askeriyle Bizans toplarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:

– 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.

Alp Arslan hiç önemsemeyerek şöyle der:

– Biz de onlara yaklaşıyoruz.

Sultan Alparslan
0
1 sene 0 Cevaplar 238 görüntüleme 0

Uzun bir ömür süren ve hayatının her anını çalışıp eser vererek oldukça verimli geçiren Süheyl Ünver Hoca’ya, ileri bir yaşta iken bazı dostları lâtife kabilinden sormuşlar:

– Hocam, Azrail sizi unuttu mu yoksa?

Süheyl Ünver’in cevabı şöyle olmuş:

– Hayır, Azrail’le yakında görüştük. Bana dedi ki: ‘Boş bulursam götürürüm.’

Süheyl Ünver Hoca
0
1 sene 0 Cevaplar 138 görüntüleme 0

Süleyman Nazif ve Abdülhak Şinasi birlikte yemek yerken, Şinasi garsonu çağırır ve su ister.

Şinasi’nin kirden ve mikroptan eldivenle el sıkacak derecede korktuğunu bilen Süleyman Nazif garsona seslenmeden edemez:

– Oğlum, beyefendinin suyunu yıka da öyle getir.

Süleyman Nazif
0
1 sene 0 Cevaplar 135 görüntüleme 0

Şair Deyheki, bir gün çocuklarını yanına alarak bir dostunun ziyaretine gider. Kara kuru ve sıska çocukları gören dostu, lâtife olsun diye:

– Efendi, bu gübre böcekleri senin mi? diye sorar. Şair taşı gediğine koyar:

– Evet efendim! Kokunuza geldiler.

Şair Deyheki
0
1 sene 0 Cevaplar 149 görüntüleme 0

Şair Eşref, Kırkağaç Kaymakamlık binasının aktığını, tamiri gerektiğini merkeze yazmıştı… Merkezden yazı gelir.

– Nerelerinin aktığını tek tek bildiriniz…

Bunun üzerine Eşref meseleyi kısaca halleder:

– Musluklar hariç her yan akıyor.

Şair Eşref
0
1 sene 0 Cevaplar 154 görüntüleme 0

Şair Nef’i bir toplantıda konuşurken, düşmanlarından biri içeri girmiş, fakat herkese selam verdiği halde kendisine:

– Merhaba canım! demiş.

Nef’i durur mu? Hemen cevabı yapıştırmış:

– Derhal çıkıyorum.

Şair Nef’i (Ömer, Erzenü'r-Rumi)
0
1 sene 0 Cevaplar 106 görüntüleme 0

Hazret-i Şems’i, konuşup nasihat etmesi için bir meclise davet etmişler. Hazret, meclise girer girmez, kapı eşiğine oturmuş. Kendisini başköşeye davet edenlere de şu cevabı vermiş:

– Adam adamsa oturduğu her yer köşe olur ona. Adam adam değilse, köşe bile eşik olur ona.

Şems-i Tebrizi (Şems ed-Din Muhammad)
0
1 sene 0 Cevaplar 180 görüntüleme 0

Tarihimize “Kafkas Kartalı” olarak geçmiş bulunan İmam Şamil, yüz binlerce kişilik Rus ordularını birkaç arkadaşıyla yıllarca uğraştıran kahramandır.

Üstad Şeyh Celaleddin Efendi’nin dizi dibinde Tarik-ı Nakşibendiyyenin âb-ı hayat pınarından kana kana içmek suretiyle menaviyatın zirvesine yükselirken, sol eliyle kullandığı kılıcıyla tek başına ordulara göğüs germek gibi bu dünyanın en büyük zevklerini de tatmaktan geri durmamıştır.

Az bir kuvvetle uzun yıllar sürdürdüğü mücadelesini, esaretinden sonra aynı şekilde devam ettirmiştir.

Ruslara esir düştüğünde;

Bir yemek esnasında, İmam Şamil’in iştahlı iştahlı yemek yediğini gören Çar’ın:

– Kumandan, bu iştahla beni de yiyeceğinizden korkuyorum, demesi üzerine, Kafkas Kartalı şöyle der:

– Çar hazretleri kaygılanmayınız. Ben elhamdülillah müslümanım ve domuz eti yemem haramdır.

Şeyh Şamil (İmam Şamil- Kafkas Kartalı)
0
1 sene 0 Cevaplar 148 görüntüleme 0