“Ey oğul, artık Bey’sin.

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana.

Güceniklik bize, gönül almak sana.

Suçlamak bize, katlanmak sana.

Acizlik bize, hoş görmek sana.

Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.

Haksızlık bize, bağışlamak sana.

Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.

Şunu da unutma ve insanı yaşat ki devlet yaşasın.

Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun.”

Şeyh Edebali (Şeyh Adabalı, Şeyh Atası)
0
4 sene 0 Cevaplar 556 görüntüleme 0

Yaklaşık elli yıldır tebaam tarafından sevilerek, düşmanlarımca korkularak ve müttefiklerimce saygı duyularak zafer ve barış içinde hüküm sürüyorum. Zenginlik ve şeref, güç ve zevk emrime amade oldu. Hiçbir dünyevi lütuf hayatımdan eksik olmadı. Tüm bu koşullar altında payıma düşen saf ve içten bir mutlulukla dolu günlerimi titizlikle hesapladım: Toplam on dört.

Üçüncü Abdurrahman (Abd-er-Rahman III, Abd-ar-Rahman III)
0
4 sene 0 Cevaplar 534 görüntüleme 0

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:

– Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş:

Vezir:

– Evet Hünkarım, bilirim, dediğinde; Yavuz cevabı yapıştırmış:

– Ben de bilirim.

Yavuz Sultan Selim Han
0
4 sene 0 Cevaplar 505 görüntüleme 0

Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.

Yusuf Has Hacib
0
4 sene 0 Cevaplar 451 görüntüleme 0

Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır. Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın.

Yusuf Has Hacib
0
4 sene 0 Cevaplar 432 görüntüleme 0

Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır. Bey gönüllü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar. Avam tabiatının beye yakın olması uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder.

Yusuf Has Hacib
0
4 sene 0 Cevaplar 405 görüntüleme 0

Bey her türlü fazileti tam olarak elde etmeli; uygunsuz ve olmayacak işlerden uzak durmalıdır. Seçkin bir bey olabilmek için fazilete kıymet verilmelidir.

Yusuf Has Hacib
0
4 sene 0 Cevaplar 443 görüntüleme 0

Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder. Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulun da yoludur.

Yusuf Has Hacib
0
4 sene 0 Cevaplar 391 görüntüleme 0

Aslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri karşısındakilere aslan kesilir. Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek gibi olur.

Yusuf Has Hacib
0
4 sene 0 Cevaplar 462 görüntüleme 0

Bey tokgözlü, sözünde ve hareketinde açık ve vazıh davranmalıdır. Gözü aç adam hiç bir şey ile doymaz. Açgözlülük, ilacı ve devası bulunmayan bir hastalıktır; onu bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler. Bütün açlar yer ve içerler de, nihayet doyarlar; aç gözlü adamın açlığı ancak ölümle nihayete erer.

Yusuf Has Hacib
0
4 sene 0 Cevaplar 435 görüntüleme 0