Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin aynı ellerde toplanması kesinlikle despotik bir devleti ifade eder.

Thomas Jefferson
0
4 sene 0 Cevaplar 383 görüntüleme 0

Yasama iktidarı, yapacağı baskı yasalarını yine kendisi baskı yaparak uygularsa o yerde özgürlük kalmaz. Yargı yasama ile birleşmişse, kişinin ne canı ne de özgürlüğü güvencede olur, çünkü yargıç aynı zamanda yasa koyucudur ve keyfince karar verebilir. Yargıç yürütme iktidarına sahipse, yargıç bir zorba olur.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
0
4 sene 0 Cevaplar 346 görüntüleme 0