Yasaların çok sayıda oluşu çoğu zaman ahlak bozukluğuna yol açar, oysa sayıca az ama sıkı sıkıya denetlenen yasalara sahip bir devlet daha düzenlidir.

Rene Descartes
0
3 sene 0 Cevaplar 363 görüntüleme 0

Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölçüsü ve kuralıdır; ‘lex’ (yasa), ‘ligare’ (bağlı kılmak) kelimesinden türetilmiştir ve bir kimsenin eylemlerinden ‘bağlı tutulmasını’ ifade eder.

Thomas Aquinas (Aquina'lı Thomas)
0
3 sene 0 Cevaplar 299 görüntüleme 0

Farz edelim ki beni yakalamak için ormandaki tüm ağaçları kestin ve bu sefer şeytan senin peşine düştü. Tüm o ağaçları kestiğine yani bütün o yasaları yerle bir ettiğine göre neyin arkasına saklanabilirsin.

Thomas More
0
3 sene 0 Cevaplar 344 görüntüleme 0