Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin aynı ellerde toplanması kesinlikle despotik bir devleti ifade eder.

Thomas Jefferson
0
3 sene 0 Cevaplar 277 görüntüleme 0

Yasama iktidarı, yapacağı baskı yasalarını yine kendisi baskı yaparak uygularsa o yerde özgürlük kalmaz. Yargı yasama ile birleşmişse, kişinin ne canı ne de özgürlüğü güvencede olur, çünkü yargıç aynı zamanda yasa koyucudur ve keyfince karar verebilir. Yargıç yürütme iktidarına sahipse, yargıç bir zorba olur.

Montesquieu (Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu)
0
3 sene 0 Cevaplar 263 görüntüleme 0

Sarımsağı gelin etmişler de kırk gün kokusu çıkmamış:

 İnsanlar kötü yanlarını kolay kolay belli etmezler, haklarında yargıda bulunmakta acele edilmemelidir.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
3 sene 0 Cevaplar 231 görüntüleme 0

Yargı içerisinde mahkemelerin tam bağımsızlığı, anayasa içerisinde güvence altına alınmalıdır.

Alexander Hamilton
0
3 sene 0 Cevaplar 225 görüntüleme 0