Talebelerden biri Sokrat’a sormuş:

– Herkese güzel konuşma dersleri verdiğin ve onlara hitabet sanatını öğrettiğin halde, niçin sen de çıkıp bir konuşma yapmıyorsun?

– Evlat, demiş Sokrat. Bileytaşı keskin değildir ama, en sert demiri bile keskin eder…

Sokrates
0
2 sene 0 Cevaplar 222 görüntüleme 0

Sonuca ulaşmak için, ne yapmak istediğimiz üzerinde değil, ne olmak istediğimiz üzerinde yoğunlaşmalıyız.

Stephen R. Covey
0
2 sene 0 Cevaplar 170 görüntüleme 0

Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Bugün de dünün bir yarını değil midir?

Ömer Hayyam
0
2 sene 0 Cevaplar 273 görüntüleme 0

Ne yapacağını iyi biliyorsan, gidip de onu yapmanın ne anlamı var? Başka bir şey yap daha iyi.

Pablo Picasso
0
2 sene 0 Cevaplar 151 görüntüleme 0