Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr-ü-bal
Kendi cevvim, kendi eflakimde kendim tairim,
İnhina tavk-ı esaretten girandır boynuma;
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim.
Tevfik Fikret
0
3 sene 0 Cevaplar 299 görüntüleme 0

Adalet yasama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir.

Walt Whitman
0
3 sene 0 Cevaplar 253 görüntüleme 0

Yürekten itaat edeceğim tek bir iktidar var, kendi aklımın kararı, kendi vicdanımın emrettiği.
William Godwin
0
3 sene 0 Cevaplar 296 görüntüleme 0

Bana bütün hürriyetlerden evvel, bilmek, düşünmek, inanmak, vicdana göre konuşmak mertebesini veriniz.

John Milton
0
3 sene 0 Cevaplar 264 görüntüleme 0

İnsanlar kötülük yaparlar; arzuları çok şiddetli olduğu için değil, vicdanları çok zayıf olduğu için.
John Stuart Mill
0
3 sene 0 Cevaplar 278 görüntüleme 0

Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
Gandhi (Mahatma, Mohandas Karamçand Gandi)
0
3 sene 0 Cevaplar 313 görüntüleme 0