Uygarlık ilerlemiyor diyemezsiniz, her savaşta sizi yeni yollarla öldürüyorlar.
Will Rogers
0
4 sene 0 Cevaplar 433 görüntüleme 0

İnsan, inanma istekliliğiyle orantılı olarak değil, şüphe etme hazırlılığıyla orantılı olarak uygarlaştı.
Henry Louis Mencken
0
4 sene 0 Cevaplar 442 görüntüleme 0

Türk Ulusu’nun çağdaş uygarlığa yönelişi “Atatürk devrimleri” adını verdiğimiz toplu yenileşmelerle olmuştur. (Ali Püsküllüoğlu, Öz Türkçe Sözlük, Ankara, Bilgi Yayınevi, Ekim 1971.)
Ali Püsküllüoğlu
0
4 sene 0 Cevaplar 496 görüntüleme 0

Ahlak düşünce gücünü arttırır, insanlar arasında barışı sağlar; uygarlık ise bilim ve sanattan daha fazla yüceltir.

Alexis Carrel
0
5 sene 0 Cevaplar 416 görüntüleme 0

Uygarlığın gayesi, ilmin ve makinelerin ilerlemesi değil, insanın ilerlemesi olmalıdır.
Alexis Carrel
0
5 sene 0 Cevaplar 416 görüntüleme 0

Uygarlık maddi ve manevi ilerlemedir; bu ilerleme gerek kişilere, gerekse topluluklara hayat uğraşısının yarattığı zorlukları azaltmakla olur.
Albert Schweitzer
0
5 sene 0 Cevaplar 421 görüntüleme 0