Uluslaraşırı ekonomiyi çeşitlendiren mal ve hizmet akışından ziyade para akışı dinamiğidir, egemen ulus-devletler global sermaye piyasalarında olayları ne başlatır ne de kontrol eder, bunlara ancak tepki gösterebilir. Geleneksel üretim faktörleri artık hiç ülkeye rekabet üstünlüğü sağlamamaktadır. Buna karşılık, yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir.

Peter Ferdinand Drucker
0
4 sene 0 Cevaplar 367 görüntüleme 0

İyi devletin amacı üretimi teşvik etmekte, kötü devletin amacı ise tüketimi teşvik etmekte yatmaktadır.

Jean Baptiste Say
0
4 sene 0 Cevaplar 331 görüntüleme 0

Bir ülkenin gerçek zenginliği, o ülkenin yıllık üretim gücüdür. Bir ülkenin zengin veya fakirliği o ülkenin ürettiği malların miktarına bağlıdır.

James Mill
0
4 sene 0 Cevaplar 415 görüntüleme 0