Biz Refah Partisi olarak, sadece Türkiye’deki 60 milyon memleket evladının değil, birbuçuk milyar İslam Aleminin ve yeryüzündeki 6 milyar insanın hepsinin saadeti bakımından ne kadar büyük bir so­rumluluk taşıdığımızı biliyoruz. Kazakistan’daki insan da saadetini Refah Partisi’nin iktidara gelme­sinden bekliyor. Cezayir’deki insan da saadetini Refah Partisinin iktidara gelmesinde bekliyor.
Necmettin Erbakan
0
5 sene 0 Cevaplar 503 görüntüleme 0

Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam,
Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikr-i kavmıyyeti şeytan mı sokan zihninize?
Birbirinden muteferrik bu kadar akvamı,
Aynı milliyetin altında tutan İslam’ı,
Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.
Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir…
Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez..
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!
Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan;
Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.
Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah,
Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah.
Diye dursun atalar: ‘Kal’a içinden alınır.’
Yok ki hiç bir kişiden… Millet-i merhume sağır!
Bir değil mahvedilen devlet-i islamiyye…
Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye.
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top sindiremez.
Bırakın eski hükümetleri meydandakiler
Yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer.
işte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti!
işte Irak’ı da taksim ediyorlar şimdi.
30 Muharrem 1331
27 Kanunuevvel 1328
1913
Mehmed Akif Ersoy
0
5 sene 0 Cevaplar 370 görüntüleme 0

Varlığımı elinde tutan kudrete yemin ederim ki, faraza Musa (A.S.) sizin içinizde yeniden zuhur etse ve beni bırakıp da O’na uysanız sapmış olursunuz. Şu bir gerçek ki; siz ümmetler içinde benim payımsınız. Ve Ben de Nebiler içinden sizin payınızım.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
0
5 sene 0 Cevaplar 491 görüntüleme 0

Asr-ı saadetteki muhteşem hadiselerden duygulanan bir genç:

“Keşke Peygamberimiz’in (S.A.V.) devesi olsaydım” deyince, Ali Suad atılmış:

“Ümmeti olman yetmiyor mu?”

Ali Suad
0
5 sene 0 Cevaplar 458 görüntüleme 0