Bugünün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir ve bu akşam O büyük Ulu’nun (Atatürk) başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir

Pierre Dominique Bazaine
0
3 sene 0 Cevaplar 334 görüntüleme 0

Türk Ulusu’nun çağdaş uygarlığa yönelişi “Atatürk devrimleri” adını verdiğimiz toplu yenileşmelerle olmuştur. (Ali Püsküllüoğlu, Öz Türkçe Sözlük, Ankara, Bilgi Yayınevi, Ekim 1971.)
Ali Püsküllüoğlu
0
3 sene 0 Cevaplar 304 görüntüleme 0

Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dayanaklarından biridir.

Ahmet Necdet Sezer
0
3 sene 0 Cevaplar 293 görüntüleme 0