Hayat böyledir. Çaresizlik ve tehlike anları vardır ki, o zaman çırpınmaya ve haykırmaya gelmez. Batar insan ve boğulur. Marifet o anları geçirmektir. Sonrası gittikçe kolaylaşır. Kadere teslim olmak lazımdır o anlarda. Bu acizlik değildir. Dikkat et sözüme: Bu dünyada ölümden başka hemen her şeyin çaresi vardır.
Peyami Safa
0
3 sene 0 Cevaplar 273 görüntüleme 0

 ”Allah’a dayandım! ” diye sen çıkma yataktan…
Ma’na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?
Üç kıt’ada, yer yer, kanayan izleri şahid:
Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücahid.
Alemde ”tevekkük” demek olsaydı ”atalet”
Miras-ı diyanetle yaşar mıydı bu millet?
Çoktan kürenin meş’al-i tevhidi sönerdi;
Kur’an duramaz, Nezd-i İlahi’ye dönerdi.
”Dünya koşuyor” söz mü? Beraber koşacaktın;
Heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktın!
Madem ki uyandın o medid uykulardan,
Bir parçacık olsun, hadi, hiç yoksa, kımıldan.
Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz;
Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz.
Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da;
Maziyi, fakat, yıkmaya kalkışma bu yolda.
Ahlafa döner, korkarım, eslafa hücumu:
Mazisi yıkık milletin atisi olur mu?
Ey yolcu, uyan! Yoksa çıkarsın ki sabaha:
Bir kupkuru çöl var; ne ışık var, ne de vaha!
Mehmed Akif Ersoy
0
3 sene 0 Cevaplar 245 görüntüleme 0

İngiliz Büyükelçisi, eski Türk evlerinin dış duvarlarına asılan ‘Ya Hafîz’ (Muhafaza eden Rabbimiz) levhalarını görünce dayanamamış ve Keçecizade Fuad Paşa’ya bunların ne olduğunu sormuş.

Fuad Paşa, İngilizin tam anlayacağı dille cevap vermiş:

– O gördükleriniz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhalarıdır.

Keçecizade Mehmed Fuat Paşa
0
3 sene 0 Cevaplar 325 görüntüleme 0

Tevekkül, olan şey ile yetinmek, olmayan şeye razı olmaktır. Hakiki manada tevekkül, Allah’tan başkasından korkmamak, O’ndan başkasına güvenmemektir.

Fudayl Bin İyaz
0
3 sene 0 Cevaplar 288 görüntüleme 0

Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allah’a tevekkül edin.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
0
3 sene 0 Cevaplar 277 görüntüleme 0

Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
0
3 sene 0 Cevaplar 289 görüntüleme 0

Güçlü mü’min, Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Fakat her ikisinde de ayrı ayrı hayır vardır. Sana fayda verecek şeye sarıl. Allah’tan yardım iste! Acze düşme! Eğer başına bir şey gelirse; “Şayet şöyle yapsaydım, böyle olurdu” deme. Ancak; “Bu Allah’ın takdiridir. O dilediği gibi yaptı” de. Zira (Şöyle yapsaydım, böyle olurdu) denilmesi, şeytanın işine kapı açar.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
0
3 sene 0 Cevaplar 254 görüntüleme 0

Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.
Abdülkadir Geylani
0
3 sene 0 Cevaplar 343 görüntüleme 0