Peh, Maskara!…
(Talat Aydemir’in ikinci kez darbeye teşebbüs ettiğini haber veren damadı Metin Toker’e- 1963)
İsmet İnönü
0
3 sene 0 Cevaplar 302 görüntüleme 0

Demokratik bir iktisat siyaseti, hususi mülkiyete dayanan, ferdin iktisadi hürriyetini gözeten, hususi teşebbüsü esas tutan bir sistem olarak ifade edilebilir. Bugünkü iktidar bu umumi görüş çerçevesi dahilinde kalarak, devlete ancak iktisadi mevzularda muayyen vazife verilmesini bir esas olarak kabul etmekte ve devletin başlıca vazifesinin daha ziyade iktisadi faaliyetleri teşvik, tanzim ve murakebe etmekten, aynı zamanda hukuki ve iktisadi her türlü imkanları izhar ederek, hususi teşebbüse geniş ve emin iş sahası temin eylemekten ibaret olduğu kanaatindedir.

Celal Bayar
0
3 sene 0 Cevaplar 225 görüntüleme 0

Her işte ilk adımı atan o yalnız adamdır. Ayrıntılar bir ekip tarafından sonradan hazırlanabilir. İlk teşebbüsün fikri, ilk sezgi bir tek bireyindir.

Alexander Fleming
0
3 sene 0 Cevaplar 288 görüntüleme 0