Anavatanlılar, hür düşünce ve serbest ekonomi ilkelerine mutlaka sahip çıkınız. Zira demokrasinin yaşatılmasının vazgeçilmez iki temel ilkesi bunlardır.

Turgut Özal
0
4 sene 0 Cevaplar 407 görüntüleme 0

Servet sahibi olmanın sadece iki yolu vardır: Ekonomi yoluyla (gönüllü üretim ve mübadele) ve politika yoluyla. Serbest piyasada sadece ekonomik araçlar kullanılır ve sonuçta herkes yaptığı hizmet karşılığında bir para kazanır. Devlet teşvikleri işin içine girince durum değişir. O zaman servete ulaşmak için politik araçlar devreye girer.

Murray Rothbard (Newton)
0
4 sene 0 Cevaplar 396 görüntüleme 0

Rekabetin serbestçe işlemesine imkan verilmelidir. Hiçbir kuvvet serbestliğe engel olmamalıdır. Tersine, serbestlik ve hürriyet, topluluğun nihai gayesi ve yüksek değeri olmalıdır. Ekonomik teşebbüslerde serbestliğin, ancak politik hürriyetin mevcut olduğu oranda mümkün olabileceğine inanmış bulunuyorum.

Ludwig Erhard
0
4 sene 0 Cevaplar 326 görüntüleme 0

Özel teşebbüslerin gelecekte ne kadar mal üreteceklerini önceden ilan etme düşüncesi başından sonuna kadar tamamen yanlıştır. Planlama, rekabetçi piyasanın ve serbest teşebbüsün mahvedilmesi demektir.

Friedrich August Von Hayek
0
4 sene 0 Cevaplar 320 görüntüleme 0

Serbest sistemin ne demek olduğunu henüz tam anlamıyla kavramış değiliz. Ne ‘kapitalizm’ ne de ‘laissez faire’ doğru bir şekilde serbest sistemi ifade etmektedir. Bu iki kavram, serbest sistemi savunanlardan çok düşmanları tarafından daha iyi bilinmektedir. ‘Kapitalizm’, serbest sistemin ifade ettiği anlamın sadece kısmi bir yönünü oluşturur. Kapitalizm sadece kapitalistlerin fayda sağladığı bir sistemmiş gibi yanlış değerlendiriliyor. Halbuki, kapitalizm teşebbüslere bir disiplin getirir ve bunun üzerine şirket sahipleri ve yöneticileri daha çok çalışmak zorunda kalır. ‘Laissez faire’ kuralı, serbest sistemin ana ilkesinden başka bir şey değildir. Bu ilke devletin gücünün kötüye kullanılmasını eleştirir, fakat hiçbir zaman devletin yapması gereken görevleri doğru bir şekilde tespit edememiştir. Aynı şekilde, ‘serbest teşebbüs’ ve ‘piyasa ekonomisi’ gibi kavramlar da ekonomik birimlerin serbest ve özgür hareket etmelerinden fazla bir anlam ifade etmemektedir.

Friedrich August Von Hayek
0
4 sene 0 Cevaplar 321 görüntüleme 0