Üstüme iyilik, sağlık:

 1) Allah esirgesin, üstümden uzak olsun” anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü; 2) Şaşma, şaşkınlık belirtmek için kullanılan bir söz; 3) kötü bir durumdan söz ederken konuşanın dinleyene söylediği iyi dilek sözü.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
4 sene 0 Cevaplar 418 görüntüleme 0