Amerika Birleşik Devletleri’nde devlet yetkisi ve gözetimi dışında bir kitabın satılıp satılamayacağı bana soruldu… Hangi kitabın satılacağına ya da hangi kitabı satın alacağımıza ilişkin bir sansüre mi tabi olacağız? Kimin ayağının kesileceği ve kimin ayağının uzatılacağı için kimin ayağını ölçü olarak alacağız?

Thomas Jefferson
0
3 sene 0 Cevaplar 275 görüntüleme 0

Batıda hükümet sansürü yerine seviye sansürü vardır. Bu seviyenin olmadığı memleketlerde kanun düşünceyi hudutlandırır. Düşünce hürriyeti isteyenler daha evvel düşünce seviyesinin yükselmesine hizmet etmelidirler.
Peyami Safa
0
3 sene 0 Cevaplar 337 görüntüleme 0