Fatih avlanmak maksadıyla bir gün saraydan ayrılmıştı. Birdenbire peydah olan hırpanî kılıklı bir adam, kafilenin yolunu kesti ve sadaka talebinde bulundu. Kendisine bir altın verildiği zaman da yüzünü buruşturarak:

“Sultan’ım,” dedi, “Kardeş olduğumuz halde bana tek bir altını mı lâyık görürsün?”

Kısa bir şaşkınlık geçiren Fatih, ‘Kardeşliğin nereden geldiğini’ sorunca, dilenci şu mukabelede bulundu:

“İkimiz de Âdem Peygamber’in soyundan gelmedik mi?”

Fatih gülümseyerek:

“Verdiğimi az görme,” dedi. “Zira öbür kardeşlerin duyarsa, hissene bu kadar da düşmez.”

Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed)
0
4 sene 0 Cevaplar 403 görüntüleme 0