Uluslaraşırı ekonomiyi çeşitlendiren mal ve hizmet akışından ziyade para akışı dinamiğidir, egemen ulus-devletler global sermaye piyasalarında olayları ne başlatır ne de kontrol eder, bunlara ancak tepki gösterebilir. Geleneksel üretim faktörleri artık hiç ülkeye rekabet üstünlüğü sağlamamaktadır. Buna karşılık, yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir.

Peter Ferdinand Drucker
0
4 sene 0 Cevaplar 383 görüntüleme 0

Rekabetçi dünya bize sadece iki alternatif sunuyor; ya kaybedeceksin ya da kaybetmek istemiyorsan değişimi gerçekleştireceksin.

Lester Carl Thurow
0
4 sene 0 Cevaplar 374 görüntüleme 0

Rekabet endüstriyel etkinliğin artması için gereklidir. Rekabet, üreticileri israfları ortadan kaldırmaya zorlar ve maliyetleri azaltarak başkalarından daha ucuza mal satmalarına olanak sağlar.

Clair Wilcox
0
4 sene 0 Cevaplar 329 görüntüleme 0

Rekabetçi ruhu olmayan lider zayıftır ve en ufak sorun karşısında kolaylıkla pes eder.
Attila
0
4 sene 0 Cevaplar 359 görüntüleme 0