Kralların danışmanları, bilgisiz, dalkavuk ya da kendini beğenmiş kimselerdir. Yükselme tutkusunun, para kaygısının, kendini beğenmişliğin ağır bastığı danışma kurulları ise tüm yeniliklere kapalıdır. Atalardan kalan en güzel kurumları yaşatmak ve geliştirmek için hiçbir çaba harcamazlar, ama biri çıkıp onları düzeltmek, yenileştirmek istedi mi yenileşmeye, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırlar.

Thomas More
0
2 sene 0 Cevaplar 182 görüntüleme 0

Atalardan kalan en güzel kurumları yaşatmak ve geliştirmek için hiçbir çaba harcamazlar ama biri çıkıp onları düzeltmek, yenileştirmek istedi mi yenileşmeye, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırlar.

Thomas More
0
2 sene 0 Cevaplar 209 görüntüleme 0

Her şeyi yasa ile düzenlemeye kalkışanlar, reform yapacaklarına deform yapmış olurlar.

Baruch Spinoza
0
2 sene 0 Cevaplar 144 görüntüleme 0