Piyasalar acımasızdır. Değer yaratan şeyleri ödüllendirir, değer yaratmayan şeyleri ise gözden çıkarır ya da cezalandırır. Konunun kişisel bir yönü yoktur. ‘Görünmez el’ görünmez olduğu kadar çevresini de görmez. Tuttuğu yolda dümdüz ilerlerken, kimin sırtını sıvazladığını, kimin çenesine yumruk indirdiğini bilmez ve buna aldırış etmez.

Thomas A. Stewart
0
3 sene 0 Cevaplar 288 görüntüleme 0

Piyasa, müteşebbisler ve spekülatörlerin kar ya da rant sağlamak, klasik iktisatçıların ise entelektüel zevklerini tatmin etmek için keşfettikleri bir şey değildir. Piyasa, emeğin en uygun ve yararlı işlere kanalize edilebildiği bir düzendir.

Walter Lippmann
0
3 sene 0 Cevaplar 254 görüntüleme 0

Uluslaraşırı ekonomiyi çeşitlendiren mal ve hizmet akışından ziyade para akışı dinamiğidir, egemen ulus-devletler global sermaye piyasalarında olayları ne başlatır ne de kontrol eder, bunlara ancak tepki gösterebilir. Geleneksel üretim faktörleri artık hiç ülkeye rekabet üstünlüğü sağlamamaktadır. Buna karşılık, yönetim, üretimin belirleyici faktörü haline gelmiştir.

Peter Ferdinand Drucker
0
3 sene 0 Cevaplar 275 görüntüleme 0

Serbest piyasanın varlığı devlete olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Devlet oyunun kurallarını tespit etmek ve bu kuralları uygulamak için gereklidir. Piyasanın görevi, politik araçlar kullanılarak alınan karar ve uygulama alanlarını ve devletin doğrudan oyuna katılmak istediği alanları daraltmak ve sınırlamaktır.

Milton Friedman
0
3 sene 0 Cevaplar 322 görüntüleme 0

Milyonlarca insanın ekonomik faaliyetlerini koordine eden iki yol vardır: Birisi zorlama yoluyla emredici merkezi planlamadır. Bu yöntem orduda ve totaliter devletlerde geçerlidir. Diğeri ise bireylerin gönüllü işbirliğidir. Bu piyasada var olan yöntemdir. Mübadele,  zorlama olmaksızın koordinasyonu sağlar.

Milton Friedman
0
3 sene 0 Cevaplar 247 görüntüleme 0

Piyasalar fonksiyonel olduğu sürece devlete gerek yoktur. Devletin vatandaşlarını güvenlik şemsiyesi altına alması koşuluyla piyasalar, bireylerin özgürlüğünü ve düzenini sağlar.

James M. Buchanan
0
3 sene 0 Cevaplar 224 görüntüleme 0

Malların ucuzluğu ve iyi kalitesi ancak üreticilerin ve satıcıların tamamen serbest bırakılması ile etkin bir şekilde sağlanılabilir.

John Stuart Mill
0
3 sene 0 Cevaplar 311 görüntüleme 0

Piyasa başarısızlığının söz konusu olduğu durumlarda ihtiyaç duyulan hizmetlerin arz edilmesi için devlet tek ve en iyi alternatif değildir. Bazı alanlarda gönüllü sektör en iyi alternatiftir.

Friedrich August Von Hayek
0
3 sene 0 Cevaplar 251 görüntüleme 0