Modern birey tarihin yönünü değiştirebilir… Devletin sırtımızdan inmesi, bürokrasinin kanatlarının kesilmesi, deregulasyon ve özelleştirme uygulaması, devlet harcamalarının azaltılması, siyasal gücün desantralize edilmesi, vergi oranlarının indirilmesi, mali ve parasal disiplinin sağlanması için mücadele vermeliyiz.

James M. Buchanan
0
4 sene 0 Cevaplar 555 görüntüleme 0