Kralların danışmanları, bilgisiz, dalkavuk ya da kendini beğenmiş kimselerdir. Yükselme tutkusunun, para kaygısının, kendini beğenmişliğin ağır bastığı danışma kurulları ise tüm yeniliklere kapalıdır. Atalardan kalan en güzel kurumları yaşatmak ve geliştirmek için hiçbir çaba harcamazlar, ama biri çıkıp onları düzeltmek, yenileştirmek istedi mi yenileşmeye, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırlar.

Thomas More
0
3 sene 0 Cevaplar 255 görüntüleme 0

Atalardan kalan en güzel kurumları yaşatmak ve geliştirmek için hiçbir çaba harcamazlar ama biri çıkıp onları düzeltmek, yenileştirmek istedi mi yenileşmeye, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırlar.

Thomas More
0
3 sene 0 Cevaplar 285 görüntüleme 0

Dikkatsizce yapılan değişim tehlikelidir; fakat asıl tehlike kör muhafazakarlıktır.

Henry George
0
3 sene 0 Cevaplar 246 görüntüleme 0

Anayasa içerisindeki mevcut tüm iyi kuralları korumamız gerektiğini savunan bir muhafazakar ve bütün kötü kuralları kaldırmamız gerektiğini savunan bir radikal düşünce taraftarıyım.

Benjamin Disraeli
0
3 sene 0 Cevaplar 244 görüntüleme 0

Günümüzün geçerli inançlarını yarıp öteye fışkıramayan bir uygarlık çok sınırlı bir ilerleme döneminden sonra kısırlaşmaya mahkumdur.

Alfred North Whitehead
0
3 sene 0 Cevaplar 269 görüntüleme 0

Muhafazakarlık nedir? Eski ve denenmişe hayran olmamak, yeni ve denenmemişe muhalif olmak değil midir?

Abraham Lincoln
0
3 sene 0 Cevaplar 277 görüntüleme 0