Müdahaleciliğin doktrini ve uygulaması (bunun en son uygulaması Alman Sosyal Piyasa Ekonomisi’dir) sürekli olarak genişlemektedir. Devletin müdahaleleri sınırsız olma eğilimindedir.

Ludwig Von Mises
0
4 sene 0 Cevaplar 302 görüntüleme 0

Devletçiliğin iki türü vardır: Sosyalizm ve müdahalecilik. Her ikisi de bireyi zorlama ve baskı gücünü elinde bulunduran devlete bağımlı kılar.

Ludwig Von Mises
0
4 sene 0 Cevaplar 365 görüntüleme 0

Hemen hemen tüm iktisat politikası yazarları, tüm devlet adamları ve parti liderleri kapitalist ve sosyalist olmayan ideal bir sistem arayışı içerisindedirler. Bunların bir kısmı devlet müdahalesi ile özel mülkiyetin engellendiği, düzenlendiği ve yönlendirildiği bir sistemi arıyorlar. Biz bu iktisat politikasını ‘müdahalecilik’, sistemin kendisini ise ‘engellenmiş piyasa ekonomisi’ olarak adlandırıyoruz.

Ludwig Von Mises
0
4 sene 0 Cevaplar 387 görüntüleme 0