Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini değiştirmekle; bir milleti imha ise, nesilleri tarihinden ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür.

Bernard Lewis
0
4 sene 0 Cevaplar 480 görüntüleme 0

Dede efendi’yi Aagner olmadığı için, Yunus Emre’yi Verlaine, Baki’yi Goethe yapamadığımız için beğenmiyoruz.

Ahmet Hamdi Tanpınar
0
5 sene 0 Cevaplar 413 görüntüleme 0

Bir halkı, millet haline getirmek için çok daha önce hazırlanmış doğru bir sosyal çevre yaratmak gerekiyor. Kişinin eğitimi bu zorunlu bir olaydır. Kendi memleketinin fikri, iktisadi ve özellikle siyasi önemini ancak aile içinde ve okulda kavramış olan bir kişi şüphesiz o millete ait olmanın gururunu duyabilecektir.

Adolf Hitler
0
5 sene 0 Cevaplar 514 görüntüleme 0

Millete mal olmuş inkılapları muhafaza edeceğiz, millete mal olmamış inkılapları tasfiye edeceğiz.
Adnan Menderes
0
5 sene 0 Cevaplar 512 görüntüleme 0

Bizi biz yapan değerlerde ortaklaşarak yeniden yapılanmak istiyorsak, bireysel ve grup paradigmalarımızdan sıyrılarak kendi kültür kaynaklarımıza inmek ve kendi medeniyet havzamızdan yeniden su içmek zorundayız.

Abdullah Buksur
0
5 sene 0 Cevaplar 491 görüntüleme 0