Kur’an’ ı her cihetle tedkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez.

Bismarck (Otto Von Bismarck)
0
3 sene 0 Cevaplar 249 görüntüleme 0

Kur’an bizi hep birliğe davet ediyorken,
Ayrılmanız İslam’a büyük darbe diyorken,
Sen- ben diye, bin parçaya ayrılmadayız biz,
Her çevresi düşmanla sarılmış adayız biz…
Ali Ulvi Kurucu
0
3 sene 0 Cevaplar 311 görüntüleme 0