Karın yağdığını görünce
Kar tutan toprağı anlayacaksın
Toprakta bir karış karı görünce
Kar içinde yanan karı anlayacaksın
Allah kar gibi gökten yağınca
Karlar sıcak sıcak saçlarına değince
Başını önüne eğince
Benim bu şiirimi anlayacaksın
Bu adam o adam gelip gider
Senin ellerinde rüyam gelip geçer
Her affın içinde bir intikam gelir gider
Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın
Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü
Ruhum seni düşününce ışıdı
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın
Sezai Karakoç
0
3 sene 0 Cevaplar 541 görüntüleme 0

Toplumda bir insan bir şey verirken ya da alırken, bunu kendisi için karlı bir iş diye yapar.

Sokrates
0
3 sene 0 Cevaplar 335 görüntüleme 0

Çalışmasının karşılığında ücret isteyen bir emekçinin, sattığı mal karşısında bir kar bekleyen tüccarın, verdiği tavsiye dolayısıyla muayene ücreti bekleyen bir doktorun, verdiği vaaz karşılığında ‘yaşamak için’ bir gelir beklentisi içerisinde olan bir rahibin davranışının gerisinde yatan çıkarcılık sadece meşru değildir, aynı zamanda gereklidir.
Herbert Spencer
0
3 sene 0 Cevaplar 270 görüntüleme 0

Bir ilişkiden karlı çıkmanın yolu diğer tarafın da karlı çıkmasını sağlamaya çalışmaktan geçer.

Dale Carnegie
0
3 sene 0 Cevaplar 302 görüntüleme 0

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar:

Birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizliğini, yersizliğini belirtmek için söylenen bir söz.
Anonim (Anonymous, La Edri)
0
3 sene 0 Cevaplar 331 görüntüleme 0