Amerikan kapitalizminin temel hedefi, zayıf ülkelerin hammaddelerini ve ulusal pazarlarını açık birer kapı olarak tutmaktır. Bunun için diplomasi ve gerekirse zor kullanılmalıdır.

Woodrow Wilson (Thomas)
0
3 sene 0 Cevaplar 310 görüntüleme 0

“Kapitalizm” denilen şey temel olarak iç ekonomi ve uluslararası topluma müdahale eden, güçlü devletlerle yakın işbirliği içinde çalışan, ekonomi, politik sistemler ve sosyal ve kültürel yaşam üzerinde geniş kontrol uygulayan muazzam ve sayılamayacak genişlikte kişisel tiranlıklardan kurulu bir toplu merkantalizm sistemidir

Noam Chomsky (Avram)
0
3 sene 0 Cevaplar 310 görüntüleme 0

Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.
Karl Marx (Marks)
0
3 sene 0 Cevaplar 345 görüntüleme 0

Serbest sistemin ne demek olduğunu henüz tam anlamıyla kavramış değiliz. Ne ‘kapitalizm’ ne de ‘laissez faire’ doğru bir şekilde serbest sistemi ifade etmektedir. Bu iki kavram, serbest sistemi savunanlardan çok düşmanları tarafından daha iyi bilinmektedir. ‘Kapitalizm’, serbest sistemin ifade ettiği anlamın sadece kısmi bir yönünü oluşturur. Kapitalizm sadece kapitalistlerin fayda sağladığı bir sistemmiş gibi yanlış değerlendiriliyor. Halbuki, kapitalizm teşebbüslere bir disiplin getirir ve bunun üzerine şirket sahipleri ve yöneticileri daha çok çalışmak zorunda kalır. ‘Laissez faire’ kuralı, serbest sistemin ana ilkesinden başka bir şey değildir. Bu ilke devletin gücünün kötüye kullanılmasını eleştirir, fakat hiçbir zaman devletin yapması gereken görevleri doğru bir şekilde tespit edememiştir. Aynı şekilde, ‘serbest teşebbüs’ ve ‘piyasa ekonomisi’ gibi kavramlar da ekonomik birimlerin serbest ve özgür hareket etmelerinden fazla bir anlam ifade etmemektedir.

Friedrich August Von Hayek
0
3 sene 0 Cevaplar 249 görüntüleme 0

Özgür toplumu savunmak isteyen bir kimse, özgür toplumun vazgeçilmez temelinin birey hakları ilkesi olduğunu bilmelidir. Birey haklarını muhafaza etmek isteyen bir kimse, kapitalizmin birey haklarını karşılayabilecek ve koruyabilecek tek sistem olduğunu anlamalıdır.
Ayn Rand
0
3 sene 0 Cevaplar 279 görüntüleme 0

Kapitalizm, mülkiyet hakkı dahil, bütün birey haklarını tanıyan, bütün mülkiyetin özel bireylerce sahiplenildiği bir sosyal sistemdir.
Ayn Rand
0
3 sene 0 Cevaplar 261 görüntüleme 0

Kapitalizmin dış politikasının özü serbest ticarettir; yani ticarette konulan duvarların, korumacı gümrüklerin ve özel imtiyazların kaldırılmasıdır; dünya ticaretinin, birbirleriyle doğrudan ilişkide bulunan bütün ülkelerin vatandaşları arasında, serbest uluslararası değişim ve rekabete doğru yolların açılmasıdır.

Ayn Rand
0
3 sene 0 Cevaplar 263 görüntüleme 0