Tarihimize “Kafkas Kartalı” olarak geçmiş bulunan İmam Şamil, yüz binlerce kişilik Rus ordularını birkaç arkadaşıyla yıllarca uğraştıran kahramandır.

Üstad Şeyh Celaleddin Efendi’nin dizi dibinde Tarik-ı Nakşibendiyyenin âb-ı hayat pınarından kana kana içmek suretiyle menaviyatın zirvesine yükselirken, sol eliyle kullandığı kılıcıyla tek başına ordulara göğüs germek gibi bu dünyanın en büyük zevklerini de tatmaktan geri durmamıştır.

Az bir kuvvetle uzun yıllar sürdürdüğü mücadelesini, esaretinden sonra aynı şekilde devam ettirmiştir.

Ruslara esir düştüğünde;

Bir yemek esnasında, İmam Şamil’in iştahlı iştahlı yemek yediğini gören Çar’ın:

– Kumandan, bu iştahla beni de yiyeceğinizden korkuyorum, demesi üzerine, Kafkas Kartalı şöyle der:

– Çar hazretleri kaygılanmayınız. Ben elhamdülillah müslümanım ve domuz eti yemem haramdır.

Şeyh Şamil (İmam Şamil- Kafkas Kartalı)
0
3 sene 0 Cevaplar 332 görüntüleme 0

Krallar taçlarını ve asalarını geride bıraktılar, kahramanlar da silahlarını. Ama aralarındaki, görkemlilikleri dışlarına taşan, bunu dışarıdaki şeylerden almayan büyük insanlar, büyüklüklerini yanlarında götürdüler.
Arthur Schopenhauer
0
3 sene 0 Cevaplar 291 görüntüleme 0

Doğuda bir yurdu vardı ozanların,
Her gece uykumda bir nal şakırtısı;
Serüvenlerini anlatır şarkısı
At üzerinde ölen kahramanların.

Egemen olduğu yer eski Hanların,
Elden ele gök bir bayrağın yalkısı;
Havada yalın bir kılıç parıltısı
Korur düzenini geçmiş zamanların.

Yaşadım sanırım ben orda bir zaman,
Çıplak atlarda bir kadınla yan yana
Bozkırlar boyunca çıkmışız akına.

Kimbilir şimdi nerde? Hangi yıldızda?
Ve hangi odada? İçtiği kımızda
Beni anar mı ki o, dişi kahraman?

Ahmet Muhip Dıranas
0
4 sene 0 Cevaplar 413 görüntüleme 0