Yürekten itaat edeceğim tek bir iktidar var, kendi aklımın kararı, kendi vicdanımın emrettiği.
William Godwin
0
5 sene 0 Cevaplar 516 görüntüleme 0

İnsanları edilgen ve itaatkar kılmanın en zekice yolu kabul edilebilir düşüncenin alanını olabildiğince sınırlamak, ama o alan içinde ‘canlı’ tartışmaların yapılmasını sağlamak, hatta insanları o alan içinde kalmak koşuluyla daha ‘muhalif’ ve ‘eleştirel’ olmaya cesaretlendirmektir. Bu tutum, insanlara düşünce özgürlüğünün varolduğu hissini verirken tartışmalara sistemin koyduğu sınırları dayatır.
Noam Chomsky (Avram)
0
5 sene 0 Cevaplar 501 görüntüleme 0

Bir toplumda ahlak ideali şayet o toplumun istekleriyle sınırlandırılırsa, sosyal vazifeye itaati isteyecek şekilde kendisini belirlerse, bundan ferdin vicdanını körleştiren uysallık ahlakı doğar.
Nurettin Topçu
0
5 sene 0 Cevaplar 559 görüntüleme 0

Asıl problem sivil itaatsizlikte değil, sivil itaatliliktedir. Vicdanını hükümet otoritesine teslim edenler felaket tehlikelidirler. Unutmayın “körü körüne” teslimiyetçilerin olduğu yerde derebeyleri türer.

Henry David Thoreau
0
5 sene 0 Cevaplar 551 görüntüleme 0

Askerlerin kanına işlemiş olan yüksek disiplin düşüncesi onların adalet düşüncesini zayıflatmaya yetmez mi? Disiplin demek itaat demektir

Emile Zola
0
5 sene 0 Cevaplar 510 görüntüleme 0