Hazreti Şibli, bir ara hastalanmıştı. Halife, tedavisi için ona gayrimüslim bir doktor gönderdi. Doktor, Şibli’ye sordu…

– Gönlün ne istiyor?

– Senin Müslüman olmanı…

– Eğer Müslüman olursam sen iyileşip, hasta döşeğinden kalkacak mısın?

– Evet!..

Doktor İslâmiyeti kabul etti. Bunun üzerine Şibli, döşeğinden sıhhat bulup kalktı.

Bunu duyan Halife dedi ki:

– Ben sandım ki hastaya hekim gönderdim, oysa ki, hekime hasta yollamışım…

Ebu Bekir Şibli Zamanındaki Hükümdar
0
5 sene 0 Cevaplar 518 görüntüleme 0

İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez! Gündüz gibidir, göz kapamakla gece olmaz! Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar!

Bediuzzaman Said-i Nursi
0
5 sene 0 Cevaplar 575 görüntüleme 0

İslam dini, Allahü Tealanın, Cebrail ismindeki melek vasıtası ile, sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselama gönderdiği, insanların, dünyada ve ahirette rahat ve mesut olmalarını sağlayan, usul ve kaidelerdir. Bütün üstünlükler, faideli şeyler, İslamiyetin içindedir. Eski dinlerin görünür görünmez bütün iyiliklerini, İslamiyet, kendinde toplamıştır. Bütün saadetler, muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan, şaşırmayan, akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlaktan ibarettir. Yaradılışında kusursuz olanlar onu reddetmez ve nefret etmez, İslamiyetin içinde hiçbir zarar yoktur. İslamiyetin dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz.

Abdülhakîm Arvâsî
0
5 sene 0 Cevaplar 520 görüntüleme 0