Günümüzün geçerli inançlarını yarıp öteye fışkıramayan bir uygarlık çok sınırlı bir ilerleme döneminden sonra kısırlaşmaya mahkumdur.

Alfred North Whitehead
0
1 ay 0 Cevaplar 3 görüntüleme 0

Uygarlık maddi ve manevi ilerlemedir; bu ilerleme gerek kişilere, gerekse topluluklara hayat uğraşısının yarattığı zorlukları azaltmakla olur.
Albert Schweitzer
0
1 ay 0 Cevaplar 7 görüntüleme 0

Milletlerin gelişmesi ve ilerlemesi insan tasarımının bir sonucu değil, insan faaliyetlerinin bir sonucudur.
Adam Ferguson
0
4 ay 0 Cevaplar 24 görüntüleme 0

Genç bir adamın ilerlemesi; başkalarının onun ilerlemesinden, ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar onun muktedir olduğu her yolda kendisinini ıslah etmesiyle kabildir… kuşku ve kıskançlık hiçbir insana, hiçbir durumda faydalı olmamıştır. Gerçi bir adamın yükselmesine mani olmak için bazı kötü yürekli girişimler olabilir, hatta bunların başarılı olmaları bile mümkündür, eğer onlar zihninin asıl gerçek yoldan sapmasına ve haksızlık üzerinde zamanını israf etmesine sebep olursa.
Abraham Lincoln
0
4 ay 0 Cevaplar 21 görüntüleme 0