Demokratik bir iktisat siyaseti, hususi mülkiyete dayanan, ferdin iktisadi hürriyetini gözeten, hususi teşebbüsü esas tutan bir sistem olarak ifade edilebilir. Bugünkü iktidar bu umumi görüş çerçevesi dahilinde kalarak, devlete ancak iktisadi mevzularda muayyen vazife verilmesini bir esas olarak kabul etmekte ve devletin başlıca vazifesinin daha ziyade iktisadi faaliyetleri teşvik, tanzim ve murakebe etmekten, aynı zamanda hukuki ve iktisadi her türlü imkanları izhar ederek, hususi teşebbüse geniş ve emin iş sahası temin eylemekten ibaret olduğu kanaatindedir.

Celal Bayar
0
3 sene 0 Cevaplar 232 görüntüleme 0

Yıllık gelir yirmi paund, yıllık harcama ondokuz nokta dokuz, sonuç mutluluk. Yıllık gelir yirmi paund, yıllık harcama yirmi nokta altı, sonuç sefalet.

Charles Dickens
0
3 sene 0 Cevaplar 265 görüntüleme 0