Yahya Bin Muaz’a:

“Kul ne vakit ihlaslı sayılır?” diye sormuşlar. Cevaben şöyle buyurmuş:

“Kendisini öven insanla, tenkid eden insanı bir gördüğü vakit…”

Yahya Bin Muaz
0
4 sene 0 Cevaplar 458 görüntüleme 0

Bir kimsenin bedbaht olmasının alameti üçtür:

1- Kendisine ilim verilip amelden mahrum bırakılması

2- Amel verilip ihlastan mahrum bırakılması

3- Allah dostları ile sohbete nail olup onlara hürmetten mahrum olması.

Muhammed Bin Fadl Belhi
0
4 sene 0 Cevaplar 501 görüntüleme 0

Yedi şeyde hayır yoktur: Huşu olmayan namazda, lüzumsuz şeylerden kaçınılmadan tutulan oruçta, düzgün telaffuz etmeden, acele ile Kur’an okumakta, günahlara engel olmayan ibadette, cömertlik bulunmayan malda, samimiyet bulunmayan dostlukta, ihlas olmayan duada.

Hz. Ali (R.A.)
0
4 sene 0 Cevaplar 431 görüntüleme 0

İhlas Allah ile kul arasında bir sırdır, melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun, heva bilmez ki eğsin.

Cüneyd-i Bağdadi
0
4 sene 0 Cevaplar 491 görüntüleme 0